Praca


Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych w Polsce producentów płytek ceramicznych. Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

                                                                                                  

Operator maszyn i urządzeń ceramicznych

(Miejsce pracy –Końskie lub Kopaniny )

Oferujemy:

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 • Możliwość przyuczenia do wykonywanej pracy
 • Pakiet socjalny ( karnety na basen, pieniężne świadczenia świąteczne, wyjazdy integracyjne ) .

 

Od kandydatów oczekujemy:

 Doświadczenia w pracy na stanowiskach operator maszyn (dodatkowym atutem będzie doświadczenie nabyte w zakładzie ceramicznym)

 • Wykształcenia minimum  zawodowego
 • Dobrego  stanu zdrowia
 • Znajomości  obsługi komputera w stopniu podstawowym

 

  Pracownik będzie odpowiedzialny za:

 Prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń ceramicznych 

 • Kontrolę i utrzymywanie parametrów zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • Przygotowywanie materiałów i półproduktów niezbędnych do produkcji
 • Regulację oraz kontrolę jakości produkcji na linii
 • Dbałość o porządek na stanowisku pracy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV i listu motywacyjnego) na adres:

Ceramika Nowa Gala  S.A.

ul. Ceramiczna 1

26-200 Końskie

 

lub w formie elektronicznej :

praca@nowa-gala.com.pl

z adnotacją  temacie wiadomości: "Operator maszyn ceramicznych".

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie i podpisanie  klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie  o zatrudnienie w CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich lub CERAMIKA GRES SA przez wskazane Spółki dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na  zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 

MECHANIK 

(miejsce pracy: Końskie/Kopaniny)
 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie średnie zawodowe  ( preferowane kierunki ŚLUSARZ , MECHANIK)
 • Mile widziane uprawnienia SEP grupa II i III
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 • Gotowość do pracy w systemie 4 brygadowym 

Obowiązki :

 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego maszyn i urządzeń.
 • Dokonywanie bieżących remontów i napraw.
 • Lokalizacja i usuwanie  awarii na maszynach i innych urządzeniach produkcyjnych.
 • Praca samodzielna w wyznaczonym zakresie.

 

AUTOMATYK

(miejsce pracy: Końskie)

Oczekujemy :

 • Wykształcenia min. średniego technicznego (preferowane kierunki automatyka, elektronika, robotyka)
 • Gotowości do pracy w systemie 4 brygadowym 
 • Uprawnień SEP gr. I.
 • Znajomości obsługi komputera 
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane).


Zadania :

 • Lokalizacja i usuwanie awarii na maszynach oraz  urządzeniach produkcyjnych
 • Praca samodzielna w wyznaczonym parku maszynowym 
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego maszyn i urządzeń.
 • Dokonywanie bieżących remontów i napraw.

 

Oferujemy :

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 
 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 • Możliwość przyuczenia do wykonywanej pracy 
 • Pakiet socjalny (karnety na basen, pieniężne świadczenia świąteczne, wyjazdy integracyjne).

 

Dokumenty aplikacyjnec (CV , list  motywacyjny)  można składać osobiście w siedzibie firmy: 

Ceramika Nowa Gala  S.A.
ul. Ceramiczna 1 
26-200 Końskie

 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej :
praca@nowa-gala.com.pl     z tematem  wiadomości: „Mechanik" lub "Automatyk"

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie i podpisanie  klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie  o zatrudnienie w CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich lub CERAMIKA GRES SA przez wskazane Spółki dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na  zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

TECHNOLOG

(miejsce pracy: Końskie/ Kopaniny)

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Kontrolę surowców i parametrów prowadzonego procesu produkcji
 • Koordynację i nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego
 • Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych
 • Rozwój i wdrażanie nowych produktów
 • Prowadzenie dokumentacji Działu Technologicznego
 • Od Kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego technicznego, preferowane: inżynieria materiałowa lub technologia chemiczna
 • Doświadczenia w pracy na stanowisku technologa będzie dodatkowym atutem
 • Inicjatywy i zaangażowania w realizacji zadań i powierzonych projektów
 • Determinacji w działaniu
 • Innowacyjności, samodzielności i odpowiedzialności
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego


Oferujemy:

 • Dostęp do najnowszych technologii
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego
 • Pracę w nowoczesnej firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Świadczenia socjalne


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

CERAMIKA NOWA GALA S.A.
Dział Kadr i Płac
ul. Ceramiczna 1
26-200 Końskie


lub e-mail:
praca@nowa-gala.com.pl z dopiskiem w temacie „Technolog” .

W dokumentach proszę o umieszczenie i podpisanie klauzuli:


„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie  o zatrudnienie w CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich lub CERAMIKA GRES SA przez wskazane Spółki dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na  zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie (dalej zwana także: „Spółką”)

2. W Spółce nie został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych , ale w przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o mail na adres: info@nowa-gala.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub

b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,

c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółki poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółki  jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany przez Spółkę monitoring terenu, obiektów oraz osób,

- art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1)

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także  innym podmiotom, ale tylko i wyłącznie tym, którym CERAMIKA NOWA GALA SA powierzy ich przetwarzanie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,  w ściśle określonym celu w związku ze zleceniem realizacji określonych usług takich jak: usługi z zakresu ochrony osób i mienia, usługi z zakresu IT, medycyny pracy, obsługa prawna, obsługi marketingowej;

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom powiązanym, w tym CERAMIKA GRES SA z siedzibą w Końskich ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes  w przekazaniu danych w ramach  grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż  3 lata.

7. W przypadku,  w którym udzieliła  Pani/Pan zgody, przetwarzanie danych osobowych  odbywa się nie dłużej niż  do czasu odwołania tej zgody.

8. W każdym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie celu z powodu którego dane te są przez Panią/ Pana udostępniane.

9. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych lub sprzeciw uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

11. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.

12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu  w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.