Certificates

Certyfikat Znak B (Bla)

Certyfikat Zgodności wyrobu z Polską Normą 16/N/13Certyfikat Zgodności wyrobu z Polską Normą 2/N/16

Właściwości przeciwpoślizgowe ESTRAWłaściwości przeciwpoślizgowe ESTRA

Właściwości przeciwpoślizgowe DOMUSWłaściwości przeciwpoślizgowe DOMUS

Właściwości przeciwpoślizgowe CONSTANTWłaściwości przeciwpoślizgowe CONSTANT

Właściwości przeciwpoślizgowe AMBERWłaściwości przeciwpoślizgowe AMBER

 Certificate of Product Compliance with the Polish Standard (BIa)

 Certificate Safety Mark (BIa)

Atest Higieniczny Bla UGL

Właściwości przeciwpoślizgowe SANDSTONE

Właściwości przeciwpoślizgowe ALPINO

Właściwości przeciwpoślizgowe SAXO

Właściwości przeciwpoślizgowe ORIANA

Właściwości przeciwpoślizgowe PETRA

  Właściwości przeciwpoślizgowe CORTE

  Właściwości przeciwpoślizgowe ASHWOOD